Prořez stromů na zahradě MŠ a ZŠ Sibřina

Před nedávnou dobou se na starostu obce, jakožto na zřizovatele, obrátila ředitelka naší školky a školy s prosbou o pomoc – jednalo se o odstranění nebezpečných suchých větví a stromu na zahradě MŠ a ZŠ, kde děti a paní učitelky rády tráví čas hrou a pobytem na zdravém vzduchu. Slovo dalo slovo a po dohodě paní učitelky označily problematické větve a strom, načež byl následně dohodnut termín „Akce Z“.

Z titulu své funkce starosta pověřil vyřešením problému místní Sbor dobrovolných hasičů. A tak se ve středu 31.3. vydalo šest členů sboru, vyzbrojeno patřičným vybavením a v dobré náladě, splnit zadaný úkol. Na místě na tuhle „squadru azurru“ čekalo příjemné překvapení v podobě dvou zdatných pomocnic z řad učitelského sboru a jednoho dobrovolníka. Po konzultaci a seznámení se s problematickými místy jsme si mezi sebou rozdělili úkoly a pustili se s vervou sobě vlastní do práce. Jak se říká – s chutí do toho a půl je hotovo. A jelikož nám přálo počasí a panovala dobrá nálada, tak práce šla všem od ruky. Na konci akce po nás zůstala hromada větví a dřeva, o jejíž odvoz a likvidaci se již postará technická údržba obce. A my jsme tak mohli ze zahrady odejít s pocitem dobře vykonané práce a s vědomím, že jsme se postarali o bezpečí našich nejmladších.