Odbornost mladého hasiče

Každý mladý hasič je připravován pro zvyšování své odborné znalosti v několika odbornostech, v nichž může získat odznak a osvědčení o této odborné způsobilosti. Pro přípravu v rámci sebevzdělávání jsou zde k dispozici materiály v .pdf formátu.

Jako první budeme získávat odbornost „preventista“ další v návaznosti na schopnostech, zaměření a ochotě našich mladých hasičů se vzdělávat a být připraven na budoucí činnost ve sboru.